top of page

 Om IAKM org

styr 2019.jpg
Hur kan vi veta om vi inte provar?
Så enkelt og så vanskelig er språktrening for barn, unge og voksne som har språkvansker i dag. Vi har mye kunnskap om årsaker til språkvansker og om språkvansker. Den praktiske språktreningen i hverdagen må foreldre og fagfolk få tilgang til, og mulighet til å gjennomføre. Dette bidrar Karlstadmodellen til gjennom praktiske øvelser og materiellforslag. Det største hinderet for mange er imidlertid holdninger og verdier, til tross for mye kunnskap får mange barn og unge med språkvansker ikke rett til likeverdig opplæring og sitt eget språk, selv i 2017. Karlstadmodellen bidrar med grunnleggende tanker og verdier, og gir kraft til at alle barn og unge og dem som står rundt dem kan kreve og få sin rett. IAKM org samler alle som arbeider for at alle skal få rett til språk og likeverd i alle de nodiske landene gjennom konferanser, erfaringsutveksling og felles utviklingsprosjekter.
Vår filosofi

Foreningens formål er å arbeide for likeverd, rettigheter, språkutvikling og mektiggjøring av personer med språkvansker gjennom Karlstadmodellen. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens vision är att bidra till ett gott liv för flera genom att verka för alla människors rätt till språk, delaktighet och respekt. Visionen omfattar också tanken att fler språkande individer bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Då fler röster blir hörda,  blir också fler perspektiv kända.

Vår historie/our history

IAKM org ble startet i 2009. Organisasjonen har representanter fra alle nordiske land, og årsmøtet rullerer mellom landene. Organisasjonen har foreldre, fagfolk og andre språkinteresserte som medlemmer og har som formål å samle og dele erfaringer mellom personer som jobber med språktrening etter Karlstadmodellen.

English:

There is a need to collect and share experiences learned within the community of people working according to The Karlstad Model. The need is present i all Nordic countries and that is why this association was formed and registered in 2009.The aim is to populate the board with representatives from as many Nordic countries as possible, in order to gather and distribute information as effective as possible.

We aim to arrange annual meetings evenly distributed over the Nordic countries. These meetings are planned in conjunction with a pan-Nordic event around The Karlstad Model.

bottom of page