Velkommen til IAKM !

IAKM er en nordisk paraplyorganisation for Karlstadmodellen.  Der er nationale foreninger for Karlstadmodellen i Sverige(inkl.Finland), Danmark, Norge og Færøerne.

Svenskflag.jpg

Erbjudande till certifierade handledare

Välkommen till erfarenhetsutbyte

kring studiecirkeln På-väg-mot primitiv grammatik

Den 19 sept. 2022 kl. 18.30 - 20.00 via Google Meet

Anmäl senast 16 sept. till iakmse@gmail.com

Digitalt visionsseminarium 15 januari 2022

​Arbetsgruppernas presentationer finns nu på www.iakm.se

norskflag.JPG

Om Sommarskolan 2022

Sommerskolen i Karlstadmodellen 2022

Alles rett til et språk!    

 

Reportasje i Altaposten               

Handledarutbildningen
Norge 2019 - 2021

Den 4 december 2021 certifierades i Oslo

18 nya handledare och 5 nya utbildare

GRATTIS!

danskflag.jpg

2-dages kursus

På vej mod primitiv grammatik

den 6. – 7. oktober 2022 i Jylland

HANDLEDARUTBILDNING

Den 27 - 28 januari 2023

startar en utbildning till certifierad handledare i Karlstadmodellen.

Deltagare från alla nordiska länderna är välkomna.

Utbildningen är förlagd till Dragör, Danmark.

Information HÄR

Anmäl HÄR

Läs om tidigare handledarutbildning

Danmark 2019 - 2022


GRATTIS!
Fyra nya undervisare, redo att utbilda
handledare i Karlstadmodellen
Linda Ravn,  Stine Tryk,  Ellen Bjerre och Liselott Therkildsen
GODA EXEMPEL
En riktigt god historia
Karlstadmodellen i förskolan
Handledare Åsa Engström berättar om sitt arbete med inkludering i gruppen och språkträning som kommer
hela gruppen till godo.
Läs  HÄR
 
 
Metaforen Språktåget i praktiken på skolan
Kattem i Trondheim
Språktåget har blivit ett praktiskt verktyg för barn som
är språkligt sårbara. Vilket material som ska ligga i vagnarna och hur instruktionen ska se ut, bestäms regelbundet för de elever som arbetar med "stations"upplägget.
Läs om arbetet på Kattem skola

Fler Goda exempel

Empowerment för pappa     se video

Föräldrakraft - igen!

UF-tjejer vill förändra framtiden för sina syskon

Malins språkresa med Karlstadmodellen

Samarbete för Ebbas bästa

NÄR DET KOMMER EN ELEV MED GRAV SPRÅKSTÖRNING

En folder som kan laddas ned, skrivas ut och vikas till folder med fyra sidor. Syftet är att föräldrar och andra ska kunna nyttja foldern som stöd då de ansöker om skolplats till sitt barn, i god tid - ett år före skolstart
Text: Iréne Johansson professor i fonetik och specialpedagogik

Foldern och texten till finns HÄR

Utbildare, mentorer och handledare

Under fliken Karlstadmodellen finns en länk till

en förteckning över alla certifierade utbildare, mentorer och handledare i Karlstadmodellen i respektive land.

færøskflag.jpg