Rapporter fra projektvirksomhed i samarbejde med IAKM

Klik på pdf ovenfor og læs seneste rapport fra Finland v/Eivor Hansén, certificeret vejleder i Karlstadmodellen:

"Språkträning sett ur 12 finlandssvenska föräldrars synvinkel"

Rapporter fra projektvirksomhed i samarbejde med IAKM

Anvend "Mouse-Over" til at læse baggrund for projekt.

Projektet Skriften som mål – språket som medel

Beskrivning av och motiveringar till projektets uppläggning. Klicka här eller mouse-over på title.

Rapporten

Appendix 1. Ordbilder i projektet. Teckenillustrationer är hämtade från www.ritadetecken.se. Klicka här.

Appendix 2. Syntesplattor, begreppsbilder, bokstavskort. Begreppsbilder är tecknade av Linda Ravn Sørensen. Klicka här.

Appendix 3. Satsplattor. Klicka här.

Appendix 4. Läseböcker. Illustratör är Emilia Åkerstrand(2019).   
Klicka här.