Rapporter fra projektvirksomhed i samarbejde med IAKM
Sproglige handlinger.jpg

Klik på .pdf fil ovenfor og læs

Projektrapporten 2020:1 af Irene Johansson, Margareta Halvarsson, Hannah Nordén, Kristina Stanley Linderö & Jessica Straubhaar 
"Språkliga handlingar  Skolpersonals bedömningar av 58 elever i särskolan. "

Rapporter fra projektvirksomhed i samarbejde med IAKM

                          "

Vi vet inte hur ert barns tal kommer igång, men

erfarenheterna säger att barn med Downs syndrom har

försenad språkutveckling” sa den pedagogiska

handledaren till de nyblivna föräldrarna. De fick höra att

det finns något som heter Karlstadmodellen och att det

kunde vara bra. De skrev under ett samtyckes-dokument

och gav sig in i något för dem helt nytt och okänt.

                                  ”

Klik på pdf ovenfor og læs seneste rapport fra Finland v/Eivor Hansén, certificeret vejleder i Karlstadmodellen:
"Språkträning sett ur 12 finlandssvenska föräldrars synvinkel"

Rapporter fra projektvirksomhed i samarbejde med IAKM

Anvend "Mouse-Over" til at læse baggrund for projekt.

Projektet startade 2012 och har pågått under flera år. Projektets huvudsyfte var att utveckla och utpröva metodik och material till läs- och skrivutveckling på en läsförberedande och tidig läsutvecklingsnivå. Materialet har prövats på totalt 85 barn som alla har språkstörning i tillägg till annan funktionsvariation. Resultatet av projektet presenteras som en beskrivning av och motivering till övningarnas uppläggning samt det material som användes inom projektet.

Projektet Skriften som mål – språket som medel

  • Appendix 1. Ordbilder i projektet

       Teckenillustrationer är hämtade från www.ritadetecken.se.

  • Appendix 2. Syntesplattor, begreppsbilder, bokstavskort

       Begreppsbilder är tecknade av Linda Ravn Sørensen.

  • Appendix 4. Läseböcker

       Illustratör är Emilia Åkerstrand(2019).