Forlaget Saga har overtaget Special-pædagogisk forlag, Herning i Danmark og indgået kontrakt med Professor Irene Johansson(IJ) om rettighederne til udgivelse af bogen "Sprogudvikling hos handicappet børn", som herefter alene udbydes som E-bog. I tillæg hertil har IJ generøst givet tilladelse til at billed CD A kan lægges på IAKM hjemmeside og der vil i E-bogen fremadrettet være henvisning til filerne, som kan downloades via link i overskriften til googledrev.