top of page

Om Karlstadmodellen

 

Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens vision är att bidra till ett gott liv för flera genom att verka för alla människors rätt till språk, delaktighet och respekt. Visionen omfattar också tanken att fler språkande individer bidrar till större kreativitet i samhället och ytterst till ett mer humanistiskt samhälle för oss alla. Då fler röster blir hörda,  blir också fler livsvärldar och  perspektiv kända.  

 

I det goda samhället är alla lika mycket värda, allas röster har lika stor chans att bli hörda och allas perspektiv, erfarenheter och behov ses som värdefulla för gemenskapen. I detta  samhälle präglas samvaron mellan människorna av respekt, empati och solidaritet och detta skapar förutsättningar för en starkare social sammanhållning. Mångfalden mellan människor ses som det önskvärda och som ett bidrag till ett starkare sociala kapital i samhället.

 

Det finns många människor i vårt samhälle som har begränsningar i sina liv därför att det finns eller har funnits hinder inom dem själva eller i deras miljöer som stört deras språkutveckling. Andra människor har haft en positiv språkutveckling men blivit berövad det de en gång ägt till följd av sjukdom, skada eller andra omständigheter. Det är dessa människor, barn, unga och vuxna, som står i fokus för Karlstadmodellen.

Inom Karlstadmodellen finns det erfarenheter att arbeta på ett språkutvecklande sätt sedan början av 1980 talet.  Under de senaste 

15 åren har handledare i språkträning enligt Karlstadmodellen utbildats i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna och Island.

En förteckning över utbildare, mentorer och

certifierade handledare.

Läs mer om några erfarenheter från skolans värld

bottom of page