Nordiska konferensen om Karlstadmodellen 2010
Vasa, Finland