top of page
Svenskflag.jpg
finskflag.jpg
danskflag.jpg
færøskflag.jpg
norskflag.JPG

Nordiska konferensen om Karlstadmodellen 2018

Torshavn, Färöarna

"Språktrening som frihetskamp – på vei mot et selvstendig liv og inkludering

Den 9. Nordiske Konferense om Karlstadmodellen blev arrangeret i

Thorshavn på Færøerne den 23 - 24. marts 2018 i samarbejde med JAVNI.

Den samlede 150 deltagere fra Færøerne, Sverige, Danmark, Finland og Norge. 

 

Konferensens syfte är att informera, inspirera, stärka och bygga broar mellan alla

som på ett eller annat sätt kämpar för allas rätt att lära, använda och utveckla språk.
Konferensens innehåll varierar år från år. Ämnen för årets konferens var

Språkträning som en frihetskamp, förväntningar, värderingar och normer, Early intervention, tecken som AKK, nätverk samt språkträning och inklusion i skolan.

Programmet var uppdelat i sex sessioner vilka vardera omfattade ett inledningsanförande av Irene Johansson samt tre kortare anföranden där föräldrar, pedagoger och handledare delade sina genuina personliga upplevelser med åhörarna.

 

 

                                                                                 

Magna Jogvansdottir

ordförande IAKM-Färöarna

bottom of page