top of page
bok 10.jpg
"Språkliga handlingar skolpersonals bedömningar av 58 elever i särskolan"
Projektrapporten 2020:1 av Iréne Johansson, Margareta Halvarsson, Hannah Nordén,
Kristina Stanley Linderö & Jessica Straubhaar
"Språkträning idag"
Rapport om en föräldraenkät som Iréne Johansson,
professor i fonetik och specialpedagogik, genomförde 2017.

Projektet Skriften som mål - språket som medel

Projektet startade 2012, av professor Irene Johansson, och har pågått under flera år.

Projektets huvudsyfte var att utveckla och utpröva metodik och material till läs- och

skrivutveckling på en läsförberedande och tidig läsutvecklingsnivå. Materialet har

prövats på 85 barn som alla har språkstörning i tillägg till annan funktionsvariation.

Resultatet av projektet presenteras som en beskrivning av och motivering till övningarnas

uppläggning samt det material som användes inom projektet.

Beskrivning av och motivering till projektets uppläggning

Appendix 1  Ordbilder i projektet.

Teckenillustrationer är hämtade från www.ritade tecken.se

Appendix 2. Syntesplattor, begreppsbilder, bokstavskort

Illustratör Linda Ravn Sörensen

Appendix 3. Satsplattor

Appendix 4. Läseböcker

Ilustratör Emilia Åkerstrand

 

 

bottom of page