Sommarskola vänder sig till familjer, släktingar, vänner, personal och andra intresserade kring barn/ungdomar som använder eller önskar använda Karlstadmodellen i språkträning.
Praktiska och teoretiska moment varvas liksom aktiviteter
i grupp och individuellt.
Det är ett tillfälle för alla i barnets nätverk att tillsammans lära sig om barnets språkutveckling och språkträning.
Det är också ett tillfälle för personal att fortbilda sig inom området språk, kommunikation, språkutveckling och språkträning.
Sommarskolan 2018
Eftersom deltagande barn befann sig på språkliga nivåer under
Utbyggd grammatik (ett undantag) hade Sommarskolan fokus på
tidigt insatt språkträning.
Grundtankarna i Early intervention är att stimulering och åtgärder ska sättas in INNAN det har uppstått problem eller negativa upplevelser.
Det finns en stor mängd förskningssdata som visar klara samband med tidigt insatt språkträning och språklig kompetens t.ex. vid fem års ålder.
LÄS HÄR
 
Tidigare sommarskolor
 
Sommarskolan 2008
En beskrivning gjordes av Karianne Hjörnevik     HÄR
Sommarskolan 2009
En beskrivning gjordes av Anna Andersson      HÄR

 

Sommarskolan 2012
En beskrivning gjordes av Lotta Öhman          HÄR
En beskrivning gjordes av Mette Sörensen     HÄR
Sommarskolan 2013
En beskrivning gjordes av Kristina Ahlinder     HÄR
Sommarskolan 2016
En beskrivning gjordes av Martina Ränk     HÄR