top of page
Sommarskola vänder sig till familjer, släktingar, vänner, personal och andra intresserade kring barn/ungdomar som använder eller önskar använda Karlstadmodellen i språkträning.
Praktiska och teoretiska moment varvas liksom aktiviteter
i grupp och individuellt.
Det är ett tillfälle för alla i barnets nätverk att tillsammans lära sig om barnets språkutveckling och språkträning.
Det är också ett tillfälle för personal att fortbilda sig inom området språk, kommunikation, språkutveckling och språkträning.
Svenskflag.jpg
Sommarskolan 2018
Eftersom deltagande barn befann sig på språkliga nivåer under
Utbyggd grammatik (ett undantag) hade Sommarskolan fokus på
tidigt insatt språkträning.
Grundtankarna i Early intervention är att stimulering och åtgärder ska sättas in INNAN det har uppstått problem eller negativa upplevelser.
Det finns en stor mängd förskningssdata som visar klara samband med tidigt insatt språkträning och språklig kompetens t.ex. vid fem års ålder.
LÄS HÄR
IMG_0002.JPG
2017 g.jpg
IMG_0030.JPG
 
Tidigare sommarskolor
 
Sommarskolan 2008
En beskrivning gjordes av Karianne Hjörnevik      HÄR
Sommarskolan 2009
En beskrivning gjordes av Anna Andersson          HÄR

 

Sommarskolan 2012
En beskrivning gjordes av Lotta Öhman                HÄR
En beskrivning gjordes av Mette Sörensen           HÄR
Sommarskolan 2013
En beskrivning gjordes av Kristina Ahlinder         HÄR
Rosa og det store sprogmirakel ur Dagbladet        HÄR                    
Sommarskolan 2016
En beskrivning gjordes av Martina Ränk               HÄR
 
 
bottom of page